Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy alei Hallera 180/2, 53-203 Wrocław, NIP 899 269 98 97, REGON 021303610
 • Kontakt:
  • Adres do korespondencji: ul. Wrzesińska 174, 62-020 Swarzędz
  • Telefon: +48 512 799 899
  • E-mail: info@bikestage.pl

Definicje

 • Sklep internetowy – witryna znajdująca się pod adresem www.bikestage.pl
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego w celu pozyskania informacji o produktach oraz ich dostępności, dokonania zakupu towarów i usług
 • Klient, nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inny podmiot, zawierający umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego
 • Sprzedawca - ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów
 • Odbiór osobisty – fizyczny odbiór towaru przez nabywcę w jednym z punktów sprzedawcy
 • Wysyłka – usługa dostawy realizowana przez firmę zewnętrzną, niepowiązaną ze sprzedawcą
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Cel, zakres, czas oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Realizacji umowy sprzedaży na odległość
  • Obsługi płatności
  • Wysyłki towaru
  • Obsługi sprzedażowej oraz posprzedażowej (udzielania informacji, obsługi reklamacji, gwarancji, rękojmi itp.)
  • Personalizacji oferty
  • Realizacji usług
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres mailowy
  • Adresy korespondencyjny, siedziby, zamieszkania, do doręczeń
  • NIP
  • Numery konta bankowego, karty płatniczej, karty refundacyjnej/prezentowej
  • Inne – w szczególnych przypadkach, zależne od indywidualnych uzgodnień
 • Czas przetwarzania danych osobowych wynika z obsługi zamówienia, realizacji usług, zobowiązań umownych lub do czasu zgłoszenia użytkownika/klienta sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych
 • Wszystkie dane, są podawane przez użytkownika dobrowolnie
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dostęp, prawa oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 • Użytkownikowi/klientowi przysługują następujące prawa w ramach RODO:
  • do informacji (art. 15)
  • do otrzymania kopii danych (art. 15. Ust. 3)
  • do usunięcia (art. 17)
  • do korekty (art. 16)
  • do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
  • do przenoszenia danych (art. 20)
  • do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (art. 77)
  • do odwołania zgody (art. 7 ust. 3)
  • do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (art. 21)
 • W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w jednej z form kontaktu z pkt. 1 niniejszej Polityki Prywatności
 • Ponadto, osoba której dane przetwarzamy, może zgłosić się do:
  • Inspektora danych osobowych pod adresem: ino@bikestage.pl
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub telefonicznie: 606-950-000
 • Bezpieczeństwo danych osobowych jest zapewniane w ramach wymagań art. 32 RODO i obejmuje środki organizacyjne oraz techniczne

Odbiorcy danych osobowych

 • Administrator danych osobowych przekazuje dane użytkowników/klientów podmiotom obsługującym/wspierającym Sprzedawcę w procesach magazynowania, wysyłki, przechowywania danych, płatności, reklamacji, zwrotów, obsługi informatycznej.

Konto klienta

 • Użytkownik ma możliwość założenia konta klienta w Sklepie internetowym poprzez formularz rejestracji
 • W momencie rejestracji, Użytkownik zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia w dowolnej chwili, bez żadnych konsekwencji i bez podania przyczyny, pod warunkiem wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia przypisanego do danego konta
 • Konto pozwala na dostęp do danych osobowych, statusów bieżących zamówień, historii zakupów i innych udostępnianych funkcji sklepu

Newsletter

 • Użytkownik/klient może wyrazić chęć otrzymywania bieżących, dodatkowych lub spersonalizowanych informacji handlowych przez przystąpienie do tzw. newsletter’a.
 • Informacje będą przekazywane na wskazany adres e-mail
 • Użytkownik/klient w każdej chwili może wycofać chęć otrzymywania informacji w ramach newsletter’a

Informacje o plikach cookies oraz dodatkowych funkcjach przeglądarek internetowych i aplikacji

 • Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, w których przechowywane są informacje dotyczące ustawień wyglądu strony, dane do autouzupełniania formularzy, dane statystyczne, dane do automatycznego logowania oraz zapamiętywania np. parametrów koszyka z produktami klienta.
 • Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i nie stanowią własności Sprzedawcy, a dostęp do nich udzielany jest tylko na czas korzystania ze Sklepu internetowego i po udzieleniu na to zgody przez Użytkownika.
 • Pliki cookies mają nadany unikalny numer oraz zawierają wyłącznie informacje tekstowe (m.in. adres domeny).
 • Wyróżnia się tymczasowe oraz stałe pliki cookies. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu wylogowania/zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika, zaś pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika w zależności od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej.
 • Sklep internetowy będzie wykorzystywał pliki cookies, tylko po wyrażeniu zgody Użytkownika. Uwaga! - zamknięcie komunikatu odnośnie wykorzystywania plików cookies, jest tożsame z wyrażeniem na to zgody.
 • Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, przez kliknięcie w polu „nie wyrażam zgody” w trakcie wyświetlania komunikatu o wykorzystywaniu plików cookies.
 • Użytkownik w każdej chwili może usunąć lub zmienić zakres wykorzystywania plików cookies, z zastrzeżeniem że strona Sklepu może działać nieprawidłowo lub być nie w pełni funkcjonalna (np. w trakcie przechodzenia między stronami, zawartość koszyka nie będzie zapamiętywana lub działanie filtrów produktów w trakcie wyszukiwania będzie wyświetlało niewłaściwe produkty). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, która jest używana w danej chwili.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez firmy zewnętrzne, w związku z wykorzystywaniem przez Sprzedawcę wtyczek, aplikacji, czy wyświetlania reklam i propozycji na stronie Sklepu internetowego. Przykładowe firmy/serwisy internetowe, które pośrednio mogą wykorzystywać pliki cookies Użytkownika, to m.in. Google LLC, Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram).
 • Sklep internetowy może udostępniać możliwość skorzystania z innych funkcjonalności przeglądarki internetowe/urządzenia, np. geolokalizacji w celu zaproponowania najbliższego punktu odbioru. Wykorzystanie danej funkcjonalności zależne jest od możliwości technologicznych przeglądarki internetowej/urządzenia i będzie uruchomione wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika w ustawieniach urządzenia oraz przeglądarki internetowej.
 • Pomimo, że w plikach cookies nie są gromadzone dane dot. tożsamości, to w połączeniu z kontem klienta, informacjami odnośnie logowania, adresem ip komputera itp. mogą stanowić dane osobowe podlegające ustawie o przetwarzaniu danych osobowych. W związku z tym w niniejszej Polityce Prywatności zawierane są w/w informacje i dane te będą przetwarzane zgodnie z z art. 6 RODO, w celu wypełniania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies i innych technologii, które są udostępniane w ramach Sklepu internetowego oraz obsługiwane przez wykorzystywaną przeglądarkę internetową. Z zastrzeżeniem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego.

Zmiany Polityki Prywatności

 • Polityka Prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana w razie potrzeby dostosowania do aktualnego stanu prawnego, zwiększenia przejrzystości zapisów lub rozszerzania oferty/funkcjonalności Sklepu internetowego.